Backup som tjänst (BaaS)

Backup som tjänst (BaaS) representerar en innovativ och effektiv metod för att bevara och skydda ditt företags kritiska data. I vår digitaliserade era är data en ovärderlig tillgång, och dess förlust kan medföra stora konsekvenser. Med BaaS skyddar du dina data i molnet, vilket garanterar deras säkerhet mot alla slags förluster.

NOC-tjänst (NOCaaS)

Kommer snart!