Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamål med insamlingen?

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Så raderar eller rättar du information

Kontakta Besnik Imeri på: besnik.i@primalinfra.se så hjälper vi dig att radera eller rätta information.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Kontakta Besnik Imeri på: besnik.i@primalinfra.se så hjälper vi dig!

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Besnik Imeri, Primal Infra AB med organisationsnummer 559358-0839

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av Primal Infra AB.
Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Laholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enlighet med gällande webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.