Om Nutanix

Modernisera ditt datacenter med Nutanix

Nutanix, med sin unika webscaleteknik, hjälper sina kunder att modernisera och kraftigt förenkla datacentrat. Oavsett om du väljer att köra dina applikationer och laster i eget datacenter eller uppe i molnet, så kan Nutanix leverera en enkel, överskådlig, säker och till hög grad automatiserad hantering.

Nutanix levererar enkelheten och smidigheten av det publika molnet i kombination med prestandan, säkerheten och kontrollen av det privata molnet.

Nutanix lösningar är 100% mjukvarubaserade och bygger på hyperkonvergerad infrastruktur, vilket ger en infrastruktur som integrerar virtualisering, CPU, lagring, nätverk och säkerhet för alla applikationer. Vilken hårdvara du väljer att köra Nutanix på är upp till er. Samma gäller hypervisor. Nutanix ger er full flexibilitet och valfrihet. Och det bästa av allt är att du kan få en linjär och nära nog oändlig skalbarhet.

+
Kunder
+
Olika lösningar
%
Tillväxt Y/Y
01
01
Nutanix Cloud Platform

Stöd all arbetsbelastning och användning över offentliga och privata moln, hypervisorer och behållare för att säkerställa driften av databehandling, lagring, databaser och virtuella nätverkstjänster.

03
03
Nutanix Cloud Infrastructure

Få dina behov av databehandling, lagring och nätverk täckta med inbyggd katastrofåterställning, container-tjänster, säkerhet, hypervisorer, virtuella nätverk och skalbar HCI-lagring.

05
05
Nutanix Cloud Manager

Infrastruktur- och applikationsautomatisering öppnar en kritisk väg för att påskynda hastigheten för IT-tjänster, eliminera onödiga omkostnader och tillför effiktivitet för tidskänsliga arbeten.

02
02
Nutanix Unified Storage

Detta branschledande alternativ till din åldrande infrastruktur av äldre lagringsservrar löser dagens utmaningar med datatillväxt och förenklar hanteringen från en enda plattform med delade resurser.

04
04
Nutanix Database Service

Det är nu möjligt att få snabb och enkel hantering av flera databaser över olika moln och kluster. Ni kommer att förenkla er drift genom ökad skala och minska onödiga omkostnader.

06
06
End User Computing

Gör privata molnappar, virtuella appar och skrivbord tillgängliga för användare över hela världen från AWS, Microsoft Azure och Google Cloud Platform eller på plats med Nutanix Cloud Infrastructure.

97%

Mindre down-time

43%

Lägre fem års TCO

100%

ROI efter 12 månader

90%

Industriledande Net Promoter Score