Några enkla steg
för ett lyckat samarbete

arrow
1
process2
Undersökning

Vi undersöker förutsättningarna för det säkraste upplägget med befintliga resurser och budget.

arrow
2
Projektplanering

Vi har ett team som är dedikerade till varje projekt och tillsammans lägger vi upp en plan.

3
process3
Implementering

Med hjälp av våra erfarna tekniker så implementerars den nya lösningen och modifieras om det skulle behövas.

Olika lösningar för olika miljöer

Våra lösningar går att anpassa
till era unika behov, välj en eller allt.

Backup är en avgörande komponent i våra toppmoderna säkerhetslösningar

Med cyberhot som blir alltmer sofistikerade varje dag är det viktigt att skydda er värdefulla data mot oväntad förlust eller kryptering. Vår Backup-tjänst ger dig lugn och ro genom att skapa säkra, krypterade kopior av era kritiska filer och system, vilket skyddar dem från potentiella ransomware-attacker, hårdvarufel eller oavsiktlig radering. Genom regelbundna säkerhetskopieringar av er data till både lokala och externa platser ser vi till att snabbt kunna återställa dem vid en incident, vilket minimerar driftstopp och bevarar verksamhetskontinuiteten. Lita på oss för att hantera era backup-behov, så kan du fokusera på det som verkligen betyder mest -er kärnverksamhet – medan vi tar hand om säkerhetsnätet som skyddar era digitala tillgångar.

Nätverksmonitorering är grunden för en proaktiv och robust säkerhetsstrategi

Genom att övervaka din nätverksinfrastruktur dygnet runt identifierar vi snabbt potentiella hot och obehöriga aktiviteter som kan hota din organisation. Vårt dedikerade team av experter använder avancerade verktyg och tekniker för att övervaka trafik, söka efter ovanlig beteende och analysera säkerhetsloggar i realtid. Genom att upptäcka hot i ett tidigt skede kan vi agera snabbt och vidta åtgärder för att förhindra skador eller dataintrång. Med vår NOC/SOC-tjänst kan du vara trygg i vetskapen att din nätverksmiljö övervakas dygnet runt, vilket ger dig ökad säkerhet och minskad sårbarhet. 

Låt oss ta hand om din nätverksövervakning så att du kan fokusera på att driva din verksamhet framåt utan oro för cyberhot.

Utformat för att ge din organisation oöverträffad säkerhetsintelligens

SIEM kombinerar avancerad teknologi med expertanalys för att samla in och korrelera säkerhetshändelsedata från olika källor i er nätverksinfrastruktur. Genom att sammanställa och analysera denna information i realtid kan vi snabbt upptäcka och hantera potentiella säkerhetsincidenter, möjliggöra snabb hotbekämpning och minimera påverkan på dina verksamhetsprocesser. Vår lösning ger omfattande synlighet i hela din IT-miljö, vilket gör att vi kan identifiera mönster, avvikelser och potentiella sårbarheter som kanske inte upptäcks av traditionella säkerhetsåtgärder. 

Med vår SIEM-tjänst får du en helhetsbild av din säkerhetsposition, vilket ger dig möjlighet att fatta informerade beslut, stärka dina försvar och upprätthålla regelverkskrav. Samarbeta med oss för att dra nytta av kraften i SIEM och ligga ett steg före i den ständigt föränderliga digitala säkerhetsmiljön.

Felsökning och loggning är två viktiga delar av driften

I dagens komplexa digitala landskap är det avgörande att upprätthålla detaljerade loggar och effektivt kunna felsöka problem för att säkerställa en effektiv IT-miljö. Vår tjänst möjliggör centraliserad insamling, analys och lagring av loggdata från olika system och applikationer i er infrastruktur. Genom att implementera avancerade verktyg och tekniker för logghantering ger vi realtidsinsyn i systemaktiviteter, användaråtgärder och nätverkshändelser. Detta gör att vi snabbt kan identifiera avvikelser, potentiella hot och driftseffektivitet. Vårt expertteam använder dessa loggar för grundlig felsökning, analys av grundorsaker och proaktiv problemhantering. 

Med vår hjälp kan du förbättra dina incidenthantering, optimera systemprestanda och effektivt minska risker. Lita på oss för att hantera loggnings- och felsökningskomplexiteten, vilket gör att ni kan fokusera på er verksamhet utan avbrott eller säkerhetsbekymmer.

Spara pengar genom integration i er befintliga infrastruktur

Vi förstår vikten av att harmonisera våra erbjudanden med era befintliga system och processer, vilket säkerställer en smidig och effektiv integration. Vårt expertteam samarbetar nära med er organisation för att utvärdera er unika miljö, identifiera integrationspunkter och utveckla en skräddarsydd implementeringsplan. Oavsett om ni använder on-prem, molnbaserade eller hybridlösningar har vi expertisen att sömlöst integrera våra lösningar. Från integrering av säkerhetsverktyg och protokoll till etablering av säkra kommunikationskanaler ser vi till att våra lösningar anpassas efter er befintliga teknikstack. Vårt mål är att förbättra er övergripande säkerhetsposition samtidigt som vi minimerar störningar i era verksamhetsprocesser.

Med vår tjänst för Integration i befintliga miljöer kan ni dra nytta av hela potentialen av våra säkerhetslösningar utan att kompromissa med integriteten i dina befintliga system. Låt oss hantera integrationsprocessen så kan ni fokusera på era verksamhetsmål, med vetskapen om att er digitala infrastruktur är sömlöst integrerad och förstärkt.

Molnsäkerhet, utformat för att skydda tillgångar i dagens dynamiska och föränderliga molnmiljöer

När allt fler organisationer migrerar sin data och applikationer till molnet blir det av största vikt att säkerställa robusta säkerhetsåtgärder. Vi kombinerar branschledande teknologier med expertkunskap för att erbjuda omfattande skydd för er molninfrastruktur, plattformar och data. Vi använder avancerade åtkomstkontroller, kryptering och identitetshantering för att minska risker och förhindra obehörig åtkomst. Vårt team av säkerhetsspecialister övervakar er molnmiljö dygnet runt och upptäcker och reagerar på potentiella hot i realtid. Vi hjälper er att navigera genom de komplexa utmaningarna inom molnsäkerhet och adresserar frågor som dataskydd, regelverk och säkra integrationer. 

Med vår hjälp kan ni tryggt omfamna molnets skalbarhet och flexibilitet samtidigt som ni upprätthåller de högsta säkerhetsstandarderna. Lita på oss för att skydda era molnbaserade tillgångar, så att ni kan fokusera på att utnyttja molnteknikens fulla potential för företagets tillväxt och innovation.