Primal Infra är Grönt

Vi tänker Grönt

100% El

Samtliga medarbetare kör en elbil i tjänst

Grön IT

Vi föredrar gröna alternativ i all vår projektering

Återvinning

Vi återvinner allt vi kan och gör vår del för miljön

Kollektivt

Vi väljer alltid tåget när det alternativet finns tillgängligt