Enkelt förklarat

Vad innebär det att använda backup som tjänst?

Backup as a Service (BaaS) representerar en innovativ och effektiv metod för att bevara och skydda ditt företags kritiska data. I en alltmer digitaliserad era är data en ovärderlig tillgång och dess förlust kan medföra stora konsekvenser. Med BaaS skyddar du din data i molnet, vilket garanterar dess säkerhet mot alla slags förluster så som oförutsedda händelser exepelvis en naturkatastrof eller kanske en fientlig aktör.

Denna tjänst är en typ av molnbaserad datasäkerhetstjänst som gör det möjligt för företag att säkerhetskopiera och återställa data till och från en molnplattform. BaaS går bort från de traditionella lokal lagrings- och backupmetoderna till molnbaserade lösningar. Det betyder att din data inte bara säkerhetskopieras utan också lagras på en fjärrserver, som är lättillgänglig vid behov från var som helst.

FÖRDELAR

01
01
Skalbarhet och anpassningsförmåga

BaaS erbjuder en lösning som är både skalbar och flexibel. Anpassa din backuplösning efter företagets storlek och behov, vilket gör det till en kostnadseffektiv lösning för alla typer av företag.

03
03
Tillgänglighet och återställning

Din backup är ständigt tillgänglig i molnet och kan snabbt återställas vid behov, vilket är vitalt vid datatapp, malware-angrepp eller andra oförutsedda händelser.

05
05
Kostnadsbesparingar

Med BaaS slipper du investera i egen backupinfrastruktur, vilket minskar kostnader för inköp och underhåll av servrar och lagringssystem.

02
02
Automatiserad backup

BaaS tillåter automatisering av backupprocesser, vilket minskar påverkan av den mänskliga faktorn. Automatiseringen säkerställer att ingen viktig data missas i backupprocessen.

04
04
Säkerhet och compliance

BaaS-plattformar är konstruerade med fokus på säkerhet och följer vanligen industristandarder och dataskyddsregler. Din backup är säker och i linje med gällande dataskyddslagar.

FAQ

Är BaaS säkert?

Ja, BaaS är säkert och följer branschstandarder och regelverk. Din data är krypterad och säker i molnet.

Kan BaaS anpassas efter verksamhetens behov?

Ja, BaaS är skalbart och kan anpassas efter kundens storlek och behov.

Vad gör jag om jag raderar viktiga filer?

Med BaaS kan du snabbt och pålitligt återställa raderade eller förlorade filer från molnet.

Vilka data ska jag säkerhetskopiera?

Du bör säkerhetskopiera all viktig affärsdata, som dokument, databaser, e-post och andra digitala tillgångar.

Kan BaaS hjälpa till vid katastrofer?

Ja, BaaS är en viktig del av återställningsplaner.

Hur implementerar jag BaaS i min organisation?

Implementeringen av BaaS varierar beroende på leverantör, men innebär vanligen att ansluta system till en molnbaserad backup-plattform och konfigurera backupinställningar.

Vad är bästa praxis för BaaS?

Bästa praxis inkluderar regelbunden backup, testning av dataåterställning, dataskydd och att ha en tydlig återställningsplan.

Hur länge sparas data?

Upp till varje kund att bestämma det själv när man sätter upp lösningen.

Vad kostar BaaS?

Kontakta oss för mer info kring vår tjänst.